Jezik:

PU DEČIJI VRTIĆ &
ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA

Škola

Škola ENGLESKOG JEZIKA SPEAK UP je osnovana jos 1992. god. kao četvrta škola tog tipa u Novom Sadu. To su bila neka izuzetno teška vremena u svakom smislu, pa i u edukativnom smislu, kada smo se dovijali da pribavimo programe i stručnu literaturu uz pomoć "štapa i kanapa", iz Segedina, Budimpešte, Crne Gore, Slovenije.. i uz nesebičnu pomoć sjajne Gutenberg knjižare i divnih ljudi iz Sremskih Karlovaca...

Još tada smo bili svesni značaja i važnosti učenja engleskog jezika u ranom periodu odrastanja da smo predlagali i tada da se engleski jezik, kao redovan predmet uvede u osnovne škole od prvog razreda. Trebalo je punih petnaest godina da to i dočekamo...

To su bili nasi počeci, rad u malim grupama, koji je i danas ostao prepoznatljiv znak naše škole. Samo smo pratili potrebe naših polaznika i godinama uživali u njihovim uspesima u polaganjima prijemnih ispita, upisima u razne gimnazije, srednje škole i sl.

Osluskujući i posmatrajući napredak naših polaznika shvatili smo da nije bilo dovoljno samo raditi po programima za odredjeni nivo znanja, već se ukazala potreba za uvodjenjem naših cuvenih ČASOVA KONVERZACIJE sa tadasnjim profesorima Sonjom i Anjom, koja je u to vreme bila i asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. To je bilo 1995.god. Danas imamo naših polaznika sa zavrsenim fakultetom, u radnom odnosu, a počeli su kao predškolci kod nas!

Sve u svemu tokom svih ovih 20 godina rada stekli smo ogromno poverenje kao i iskustvo u radu sa svim uzrastima i mnogo smo ponosni!

Trudimo se da nesebično i što kvalitenije prenesemo znanja i jezičke vestine, da naši polaznici kada steknu odredjen nivo znanja da ga uspešno i primenjuju u raznim sferama svog života i rada.

Naš sistem učenja usredsređuje se na praktičnu, svakodnevnu upotrebu engleskog jezika. U našoj školi uče se sve jezičke veštine: slušanje, čitanje, pisanje i konverzacija uz pomoć jezičkih igara, audio-vizuelnih sredstava (kompjuteri u nastavi, posteri, flash karte, stručna literatura i dr.), objekata iz svakodnevnog života i kroz razne projekte.

U zavisnosti od nivoa učenja, koriste se najrazličitije aktivnosti i igre koje održavaju pažnju polaznika tokom celog časa. Kroz različite projekte polaznici shvataju da učenje engleskog jezika nije samo odrađivanje vežbi iz radnih svesaka. Projekti razvijaju kreativnost, kako kod dece tako i kod starijih.

Radimo na stalnom aktivnom ucešću polaznika, kao i na motivaciji istih, jer samo dobro motivisan polaznik će aktivno odgovoriti na sve naše zahteve, a sve u svrhu što boljeg osposobljavanja polaznika za govor, za aktivno korišćenje engleskog jezika.

Želimo da zahvalimo na poverenju mnogima i otvorimo vrata i drugima da zajedno uplovimo u svet znanja i jezičkih vestina engleskog jezika!

S poštovanjem, Vaš Speak Up, preko 20 godina godina sa Vama

Radno vreme

Radnim danima:
09:00am - 21:00pm

Na lokacijama:
Grbavica, ul. Alekse Šantić 52-54
Nova Detelinara, ul Branka Bajića 84

Kursevi i još mnogo toga

Naš sistem učenja usredsređuje se na praktičnu, svakodnevnu upotrebu engleskog jezika. U našoj školi uče se sve jezičke veštine: slušanje, čitanje, pisanje i konverzacija uz pomoć jezičkih igara, audio-vizuelnih sredstava (kompjuteri u nastavi, posteri, flash karte, stručna literatura i dr.), objekata iz svakodnevnog života i kroz razne projekte.

U zavisnosti od nivoa učenja, koriste se najrazličitije aktivnosti i igre koje održavaju pažnju polaznika tokom celog časa. Kroz različite projekte polaznici shvataju da učenje engleskog jezika nije samo odrađivanje vežbi iz radnih svesaka. Projekti razvijaju kreativnost, kako kod dece tako i kod starijih.

Radimo na stalnom aktivnom ucešću polaznika, kao i na motivaciji istih, jer samo dobro motivisan polaznik će aktivno odgovoriti na sve naše zahteve, a sve u svrhu što boljeg osposobljavanja polaznika za govor, za aktivno korišćenje engleskog jezika.


Projekti

U našoj školi svim polaznicima bez obzira na uzrast i nivo znanja na raspolaganju su razni naslovi strane i domaće stručne i popularne literature, kao i odlican izbor recnika.

Biblioteka

U našoj školi svim polaznicima bez obzira na uzrast i nivo znanja na raspolaganju su razni naslovi strane i domaće stručne i popularne literature, kao i odlican izbor recnika.

Pogledajte koje kurseve nudimo:


Sada je vreme kada za Vaše dete ili za Vas, sticanje jedne od međunarodno priznatih Cambridge diploma - First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) ili Certificate of Proficiency in English(CPE) postaje opipljiva realnost ove obećavajuće teorije znanja.

Posedovanje FCE ili CAE diplome uspešno otvara vrata većine institucija višeg i visokog obrazovanja i kompanija u inostranstvu, i upravo zato su one prvi koraci i osnovni uslov ka daljem napretku u obrazovanju ili poslu.

1. First Certificate in English (FCE)

predstavlja prvu stepenicu akademskog usavršavanja jezika za ESOL (English for Speakers of Other Languages) kandidate, Level B2 u Council of Europe sistemu klasifikacije. Osmišljen je za kandidate čije znanje engleskog jezika je adekvatno za mnoge praktične i svakodnevne svrhe, uključujući biznis i studije. Kandidati koji ga uspešno polože imaće širok fond reči, i biće sposobni da koriste odgovarajuće stilove u komunikaciji u velikom broju različitih situacija.

On je vredna kvalifikacija za one koji žele da rade ili studiraju u inostranstvu ili da razviju karijeru koja zahteva jezičke veštine, uključujući tu danas skoro sve profesije. Takođe je i korisna priprema za ispite višeg nivoa, kao što su CAE I CPE. FCE je prihvaćen od strane mnogih univerziteta i ostalih obrazovnih institucija, i one ga prihvataju kao dokaz o zadovoljavanju kriterijuma potrebnih za upis.

2. Certificate in Advanced English (CAE)

Council of Europe C1 nivo, daje kandidatima prvo prirodno usvojeno akademsko znanje engleskog jezika gde će oni koji ga uspešno polože moći da učestvuju u diskusijama, da jasno izražavaju mišljenja i sposobni su da razumeju i pišu tekstove različitih vrsta, uključujući i poslovna pisma i izveštaje. Ova diploma je dokaz o nivou jezika koji je potreban za poslove na mestima menadžera ili profesora, ili za praćenje kurseva na akademskim studijama na nivou univerziteta” (preuzeto iz “Certificate in Advanced English Examination Leaflet” brošure).

Težina i zahtevnost ovog ispita u srazmeri su sa mogućnostima koje pruža, te je definisan kao Level C1, ne samo na osnovu kompleksnosti (jedan nivo ispod CPE ispita) već i na osnovu vremena koje je potrebno za uspešnu pripremu. U usporedbi sa FCE I CPE ispitima, CAE ispit se razlikuje ne samo po svojoj težini, već i strukturi, jer je uveden kao “most” između prve i poslednje stepenice učenja engleskog jezika.

3. Certificate of Proficiency in English(CPE)

je najviši “stepenik” koji ESOL kandidati mogu dostići, i samim tim i pruža najviše mogućnosti onima koji ga poseduju. Takođe je i najzahtevniji, obzirom da se definiše kao “Council of Europe Level C2”, po kriterijumima ESOL, što znači da na ovom nivou kandidat postiže jezičku kompetenciju obrazovanog govornika kome je engleski maternji jezik, i sposoban je da koristi jezik na mnoge kulturološki adekvatne načine.

Najveća prednost Certificate of Proficiency in English (CPE) je ta što izjednačava onog koji ga poseduje sa onima kojima je engleski maternji jezik.


PORED AKADEMSKE SERTIFIKACIJE KEMBRIDŽ UNIVERZITET NUDI I MEĐUNARODNU SERTIFIKACIJU DIPLOMAMA ZA POSLOVNI ENGLESKI.

„Danas je dobro znanje engleskog potrebnije više nego ikada kako biste uspeli u međunarodnom biznisu i trgovini. Ukoliko imate pravo znanje jezika onda ste u prednosti na tržištu poslova i imate veću fleksibilnost ako želite da radite u inostranstvu. Međunarodno priznati poslovni sertifikati vam mogu pomoći da pokažete poslodavcu da vaše znanje jezika odgovara svetskom standardu i da ga možete upotrebiti u stručnom kontekstu.” (British Council Belgrade official web presentation)

BEC 1 (Preliminary Business English Certificate) BEC 2 (Business Certificate in English Vantage) BEC 3 (Business Certificate in English Higher)

U našoj školi predškolci su uzrasno podeljeni u tri grupe : 3 do 4 god., 5 do 6 god. i 6do7 god.
Maksimalni broj polaznika po grupi je osam.
Nastava se organizuje dva puta nedeljno u trajanju od po 45 min.
Tokom školske godine organizujemo dva javna časa za roditelje, u decembru i u junu.
Nastava obuhvata 72 časa godišnje.

Nešto više o tome :

Moje ime je Elvira, radim sa decom predškolskog uzrasta u školi, kao i u vrtiću Speak Up već četiri godine. Rad sa decom jako volim, veoma me ispunjava i zaista uživam u njemu.

Učenje engleskog jezika na način koji primenjujemo u našoj školi Speak Up kroz igru, muziku, pokret, glumu, crtanje i naravno svakodnevnu komunikaciju omogućuje deci da lakše savladaju i usvajaju osnovne elemente engleskog jezika.

Program koji nudimo u našoj školi baziran je na stalnoj prisutnosti osnovnog faktora u učenju stranog jezika, a to je motivacija. Svako dobro motivisano dete daje dobre rezultate u radu i spremno je za saradnju i učenje. Decu stalno podstičem apsolutnom svojom fizičkom i vokalnom animacijom sadržaja.

U radu sa decom predškolskog uzrasta smatram izuzetno važnim primenu očiglednih sredstava (flashcards, wallcharts, cd-ovi, ginjol lutke, muzički instrumenti, i sl.).

Naš način rada je tako osmišljen da radimo na stalnom podsticanju deteta na njegovo aktivno učestvovanje u radu. Tako dete usvaja pravilan izgovor i odgovarajući fond reči za svoj uzrast. Svaka grupa ima svoj određen program prilagođen uzrastu, koji je podeljen na određene tematske celine, koje se tokom godine obrađuju kroz nastavne jedinice.

Dodite da zajedno učimo kroz igru, druženje, da Vaše dete stekne zaista izuzetno dobru osnovu za dalje učenje engleskog jezika.

VAŠA ELVIRA VERBANEC, NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA

Učenici podeljeni po grupama i razredima imaju nastavu od po 50 ili 60 minuta, zavisno od uzrasne grupe.

Nastava se organizuje dva puta nedeljno i obuhvata 72 časa godišnje. Naši polaznici imaju dodatno časove konverzacije kao treći čas nedeljno koji nije obavezan ali je jako preporučljiv od strane naše škole.

Speak Up, škola engleskog jezika, je već osamnaest godina sa vama. Za sve ove godine iskustva , mnogo smo naučili.
Najvažniji deo našeg školskog sistema čini efektivan način učenja engleskog jezika. Svesni smo činjenice da učenje stranog jezika nije samo objašnjavanje gramatičkih pravila. Pedagoški rad je mnogo više od toga. Nažalost, većina profesora i dalje koristi tradicionalne metode kako bi prenela znanje. Jedna od tih metoda bazira se na čitanju i prevođenju različitih engleskih tekstova. Na ovaj način učenici mehanički uče strani jezik. Ovakve i slične metode samo guše dečiju kreativnost.

Naš sistem učenjausredsređuje se na praktičnu, svakodnevnu upotrebu engleskog jezika. U našoj školi deca vežbaju sve jezičke veštine:

  • •slušanje
  • •čitanje
  • •pisanje i
  • •konverzacija

uz pomoć jezičkih igara, audio-vizuelnih pomagala, objekata iz svakodnevnog života i kroz razne projekte.

U zavisnosti od nivoa učenja, koriste se najrazličitihe aktivnosti i igre koje održavaju pažnju učenika tokom celog časa. Kroz različite projekte deca shvataju da učenje engleskog jezika nije samo odrađivanje vežbi iz radne sveske. Projekti razvijaju kreativnost kod dece kroz crtanje, seckanje, prezentacije i glumu.

Sistem učenja u našoj školi ima opšte-obrazovni nivo. Deca ne obogaćuju samo svoj vokabular, već uče i o kulturnim i geografskim karakteristikama engleskih govornih područja, o njihovim običajima i praznicima.

Naša parola je: Govori engleski stalno! Govori glasnije! ( Speak up! ) Posebna pažnja u našem sistemu učenja posvećena je svakodnevnoj komunikaciji. Pored uobičajenih časova, mi organizujemo i časove konverzacije gde deca imaju mogućnost da rade sa izvornim predavačima. To se pokazalo kao izuzetno dobro.

Što se tiče programa, koriste se najsavremeniji radni materijali koji doprinose uspešnosti učenja, uglavnom Longman i Oxford izdanja. Većinu stvari deca nauče u toku časa, manje rade kući, što je i mnogo efektniji način učenja.

Poslednja, ali ništa manje bitna stavka je uzajamno poštovanje između nastavnika i polaznika. Učenici treba da poštuju nastavnika, ali i nastavnik treba da sluša i poštuje dete. Bez uzajamnog poverenja i poštovanja ni učenje nije pravo.

Nastava se organizuje dva puta nedeljno sa dodatnim časovima konverzacije tako da godišnje fond časova podrazumeva 72 časa i minimum 28 časova konverzacije.

U našoj školi programi za teenage uzraste su pažljivo birani, gde akcenat stavljamo na atraktivnost, prilagodljivost njihovom uzrastu, da bi postigli željeni efekat. Shodno tome, tematske celine u našem godisnjem Planu i programu su raznovrsne, interesantne tako da na taj način postižemo kontinuirano bogaćenje njihovog vokabulara, što bolje uključivanje u zajednički rad kroz razne PROJEKTE naše škole, samim tim i pripremu za naprednije kurseve.

LONGMAN literatura i programi su prilagođeni srednjoškolskom uzrastu i u stalnoj korelaciji sa programima srednjih škola koje učenici pohadjaju.

Nastava se izvodi isključivo na engleskom jeziku, kroz stalnu komunikaciju na relaciji profesor-učenik i učenik-učenik.

Takodje, u našoj školi se radi na stalnoj izgradnji međusobnog poverenja između profesora i učenika, za koje smatramo da je od izuzetno velike važnosti za uspešan rad.

Da bi postigli što bolje rezultate u radu od 1995.god. prvi uvodimo nastavu konverzacije za naše polaznike, petkom ili subotom, kao svojevrstan vid utvrđivanja i aktivacije predjenog gradiva.

Samim tim pružamo priliku polaznicima da sa izvornim govornicima, profesorima sa engleskog govornog područja, bogate svoj vokabular, znanje, iskustva i naravno, stiču nova.

Zavisno od toga da li je u pitanju početni, viši, ili biznis kurs, kao i o vremenu izvođenja nastave, radi se po principu dogovora sa polaznicima.

U prijatnom i moderno opremljenom ambijentu nase škole organizujemo kurseve za odrasle u večernjim časovima, u skladu sa njihovim potrebama. Nakon testiranja i na osnovu prolaznosti na testu polaznici se raspoređuju po grupama i nivoima znanja koje broje najviše do 5 polaznika po grupi.

  • •beginner
  • •elementary
  • •pre-intermediate
  • •intermediate
  • •upper intermediate
  • •advanced

Nastava se takodje kompletno izvodi na engleskom jeziku, tako da se rad sa odraslima zasniva na stalnom podsticanju i ohrabrivanju da govore, da bi se što brže osposobili da svoje znanje engleskog jezika stave u funkciju.

Časovi su organizovani tako da se grupa ili pojedinac što pre oslobodi straha od aktivnog korišćenja jezika, zato je jako važno izgraditi poverenje i ostvariti saradnju izmedju predavača i polaznika.

Naravno, na kraju svakog pređenog nivoa znanja i urađenog final testa dobija se sertifikat naše škole.

Svi naši kursevi traju po jednu školsku godinu, tačnije od septembra tekuće do juna sledeće godine.

Organizujemo tromesečne i šestomesečne kurseve, zavisno od potreba polaznika.