Program u jaslicama

 

PROGRAM RADA U JASLICAMA

Jasleni uzrast zahteva jedinstvo nege i vaspitanja dece. Veoma veliku pažnju posvećujemo adaptacionom periodu cije trajanje je prilagođeno individualnim potrebama deteta, sa ciljem što lakšeg i bezbolnijeg prihvatanja nove sredine. Sa našim mališanima planiramo sledeće igre i aktivnosti:
motoričke, govorne, muzičko-ritmičke, igre manipulacije istraživanja, a sve u cilju
zdravog odrastanja i pravilnog razvoja deteta. Jaslena grupa obuhvata manji broj dece sa kojima rade dva vaspitača.

PROGRAM PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

U saradnji sa Domom zdravlja Novi Sad naš vrtić dva puta mesečno obilazi lekar specijalista pedijatar
dr Galina Gavanski u smislu preventivne zdravstvene zaštite, koja se ogleda u pronalaženju
eventualnih zaraznih bolesti kod dece i rad na njihovom sprečavanju i širenju.
Deca su uveliko naviknuta na nju i prosto je obožavaju!